Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Prietržka.

Nadpis

Zverejnené

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov v lokalite IBV Od Kaple Po Jarok

ID: Uznesenie č. 2-B-3/2021

12.4.2021