Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí konania o výrube dreviny a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho konania – Valachová Srholcová Jana