Preskočiť na obsah

Komisia verejného poriadku

Predseda :

Ing. Pavel Klein st.

Členovia :

Náplň práce :

– plnenie úloh na úseku ochrany verejného poriadku, ktoré súvisia s ochranou života, zdravia a majetku obce

– vykonávanie preventívnej a kontrolnej činnosti, ktorá spočíva v monitorovaní a vyhodnocovaní bezpečnostnej situácie v obci

– analyzovanie stavu, sledovanie legislatívy a najnovších trendov v oblasti svojej pôsobnosti a predkladanie podnetných návrhov obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce

– kontrolovanie čistoty obce, monitorovanie nepovolených skládok domového odpadu, ochrana zelene

                     – spolupracovanie s obecným zastupiteľstvom a starostom obce pri priestupkovom konaní v rámci svojej pôsobnosti

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda :

JUDr. Monika Ladovičová

Členovia :

Mgr. Martin Bellay

Ing. Pavel Klein st.

Ing. Peter Šlahor

Ing. Pavel Klein ml.

Náplň práce :

– plnenie úloh v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov