Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Prietržka.

Vianočný koncert 2019

Bodkou za krásnymi vianočnými sviatkami v našej obci Prietržka bol Vianočný koncert dňa 29.12.2019 v kostole sv. Rozálie, ktorý si pre všetkých pripravili „MUŽÁCI“ z Prietržky a spevácky zbor pri kostole sv. Rozálie v Prietržke. Na úvod sa všetkým prítomným prihovoril náš pan kaplan, ktorí všetkých privítal a po tomto sa prihovoril aj starosta obce,… Čítať viac

Stolnotenisový turnaj 2019

Počas vianočných sviatkov si pre všetkých milovníkov športu, konkrétne stolného tenisu, pripravil Športový klub Prietržka už IX. ročník stolnotenisového turnaju. Turnaju sa zúčastnilo celkom 16 súťažiacich. Po tvrdom a urputnom súboji sa na prvých troch miestach umiestnili: 3.miesto – Róbert Adamy 2.miesto – Marek Jurčo 1.miesto – Pavel Klein ml. Pre všetkých súťažiacich bolo pripravené… Čítať viac

Jasličková slávnosť 2019

Dňa 26.12.2019 sa už tradične v našom kostole sv. Rozálie konala Jasličková slávnosť, ktorú si pre všetkých veriacich pripravili deti z obce Prietržka. Vo svojom vystúpení predstavili krásny príbeh o narodení Ježiška. Krásny príbeh bol poprepletaný krásnymi pesničkami, ktoré spieval spevácky zbor pri kostole sv. Rozálie v Prietržke. Na záver sa nám predstavila Veronika Vlková… Čítať viac

Nové zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku.

Milí priatelia, spoluobčania.Obecný úrad Prietržka oznamuje, že v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vytvorilanové zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku.Z tohto dôvodu prosíme všetkých občanov, ktorí majú v prenájme pohrebné miesta, aby prišli na Obecný úrad podpísať nové… Čítať viac

Koledovanie „Dobrá novina“ 2019

Na druhý sviatok vianočný 27.12.2019 sa už tradične v našej obci zišli deti a mládež pod vedením pani Dany Juráčkovej, aby koledovali „Dobrú novinu“ po domácnostiach v našej obci Prietržka. Výťažok z koledovania bol zaslaný do chudobou zmietaných afrických krajín. Pri koledovaní Dobrej noviny sa v našej obci vyzbieralo celkom 1330,-€. Za tieto finančné dary… Čítať viac

Večer so svätým Mikulášom 2019

Dňa 6.12.2019 sa konalo v našej obci podujatie s názvom „Večer so svätým Mikulášom“. Na úvod sa nám predstavil divadelný krúžok z Duboviec so svojím krásnym divadelným predstavením „O dvanástich mesiačikoch“. Po predstavení sa všetky deti s rodičmi a starými rodičmi presunuli pred obecný úrad a netrpezlivo čakali, či aj tento rok príde svätý Mikuláš.… Čítať viac

Alžbetinské svätenie mladých vín 2019

Dňa 16.11.2019 sa v našej obci konalo už tradičné Alžbetinské svätenie mladých vín. Toto podujatie každý rok organizuje Vinohradnícky spolok Prietržka. Na úvod všetkých privítal predseda Vinohradníckeho spolku p. Gergel. Po tomto zaspievali naši Mužáci a prišlo na rad svätenie vín. Naše vínka vysvetil náš pán farár a po vysvätení prišlo k ochutnávke. Ochutnávať bolo… Čítať viac

Deň červených makov 2019

Dňa 11.11.2019 o 11.00 h sa tak, ako voväčšine obcí a miest na Slovensku, konala aj v našej obci pietna spomienková akcia ku príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov. Na úvod sa prítomným prihovoril starosta obce, ktorý vo svojom príhovore prízvukoval na dôležitosť zachovania odkazu, ktorý nám zanechali naši predkovi – žiť v MIERI a SLOBODE.… Čítať viac

Úcta k starším 2019

Dňa 20.10.2019 sa v našej obci konalo slávnostné posedenie ku príležitosti mesiaca „Úcty k starším“. Našim seniorom sa na úvod prihovoril starosta obce Peter Flamík, ktorý prízvukoval, že toto posedenie je prejavom našej úcty a vďaky seniorom a zaželal všetkým seniorom pevné zdravie. Po úvodonom príhovore starostu obce sa predstavili krásnym vystúpením naši najmenší –… Čítať viac