Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Prietržka.

Deň matiek v Prietržke

Tu je pár fotiek z krásneho nedeľného slávnostného posedenia venovaného všetkým našim mamičkám, starým mamám a babkám. Detičky boli naozaj veľmi úžasné. Najkrajší darček, ktorí môžeme dostať od našich detí je krásny a úprimný úsmev, radosť zo života a to nezameniteľné slovo ĽÚBIM ŤA. Touto cestou chcem poďakovať aj našim pani učiteľkám za krásny program.… Čítať viac

Deň červených makov.

Takto sme si dnes uctili pamiatku všetkých padlých občanov v obci Prietržka počas 1. a 2. svetovej vojny pri príležitosti Dňa červených makov. Som veľmi rád, že prišli naše deti zo škôlky a školy. Naše deti sú náš poklad. No poklad máme aj v našej histórii a je potrebné ho odovzdávať budúcim generáciám, aby vedeli,… Čítať viac

Spoznaj históriu vinárstva a vinohradníctva v pohraničnom regióne Záhoria a Podluží

                           Informácie o malom projekte Názov malého projektu: Spoznaj históriu vinárstva a vinohradníctva v pohraničnom regióne Záhoria a Podluží Stručný opis, ciele a výsledky malého projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia vinohradníckeho domu (na vinárskej cyklotrase – v k.ú. Prietržka vo vinohradníckej osade), ktorý bude slúžiť na účely vinárskej turistiky ako technické zázemie. Súčasťou projektu je spoločná propagácia,… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Vianočný koncert 2019

Bodkou za krásnymi vianočnými sviatkami v našej obci Prietržka bol Vianočný koncert dňa 29.12.2019 v kostole sv. Rozálie, ktorý si pre všetkých pripravili „MUŽÁCI“ z Prietržky a spevácky zbor pri kostole sv. Rozálie v Prietržke. Na úvod sa všetkým prítomným prihovoril náš pan kaplan, ktorí všetkých privítal a po tomto sa prihovoril aj starosta obce,… Čítať viac

Stolnotenisový turnaj 2019

Počas vianočných sviatkov si pre všetkých milovníkov športu, konkrétne stolného tenisu, pripravil Športový klub Prietržka už IX. ročník stolnotenisového turnaju. Turnaju sa zúčastnilo celkom 16 súťažiacich. Po tvrdom a urputnom súboji sa na prvých troch miestach umiestnili: 3.miesto – Róbert Adamy 2.miesto – Marek Jurčo 1.miesto – Pavel Klein ml. Pre všetkých súťažiacich bolo pripravené… Čítať viac

Jasličková slávnosť 2019

Dňa 26.12.2019 sa už tradične v našom kostole sv. Rozálie konala Jasličková slávnosť, ktorú si pre všetkých veriacich pripravili deti z obce Prietržka. Vo svojom vystúpení predstavili krásny príbeh o narodení Ježiška. Krásny príbeh bol poprepletaný krásnymi pesničkami, ktoré spieval spevácky zbor pri kostole sv. Rozálie v Prietržke. Na záver sa nám predstavila Veronika Vlková… Čítať viac

Nové zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku.

Milí priatelia, spoluobčania.Obecný úrad Prietržka oznamuje, že v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vytvorilanové zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku.Z tohto dôvodu prosíme všetkých občanov, ktorí majú v prenájme pohrebné miesta, aby prišli na Obecný úrad podpísať nové… Čítať viac

Koledovanie „Dobrá novina“ 2019

Na druhý sviatok vianočný 27.12.2019 sa už tradične v našej obci zišli deti a mládež pod vedením pani Dany Juráčkovej, aby koledovali „Dobrú novinu“ po domácnostiach v našej obci Prietržka. Výťažok z koledovania bol zaslaný do chudobou zmietaných afrických krajín. Pri koledovaní Dobrej noviny sa v našej obci vyzbieralo celkom 1330,-€. Za tieto finančné dary… Čítať viac