Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Prietržka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Milí priatelia, spoluobčania,

dňa 21. januára 2023, t.j. v sobotu od 7.00 hod. do 22.00 hod. sa koná referendum.

V obci je vytvorený 1 volebný okrsok, sídlo má v zasadačke Obecného úradu.Občania, ktorí sa nemôžu zúčastniť referenda z dôvodu vycestovania z miesta trvalého pobytu, môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu na Obecnom úrade v mieste svojho trvalého bydliska a to najneskôr do 20.1.2023, t.j. piatok do 12.00 h.

Občania, ktorí sa pre chorobu alebo iný závažný dôvod nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a chcú sa zúčastniť, nech túto skutočnosť nahlásia na Obecný úrad najneskôr do piatku 20.01.2023 do 12:00 hod. a členovia volebnej komisie ich navštívia doma s prenosnou volebnou schránkou.

Referendum je najvyššia forma demokracie, v ktorej my občania Slovenskej republiky vyjadrujeme svoj názor a rozhodujeme o dôležitých veciach v správe veciach verejných. Preto vás všetkých žiadam a prosím, príďte vyjadriť svoj názor 21.1.2023, t.j. v sobotu, nech už je akýkoľvek. Podmienkou úspešnosti referenda je účasť nadpolovičnej väčšiny všetkých voličov Slovenskej republiky. Nedovoľme, aby bolo referendum zmarené.

Budúcnosť našej krásnej Slovenskej republiky máme teraz v rukách my, občania.

Prajem vám všetkým pekný zvyšok dňa a veľa zdravia.

Váš starosta.