Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov v lokalite IBV Od Kaple Po Jarok

Zverejnené
12. apríla 2021
Kategória

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 7.4.2021

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Uznesenie č. 2-B-3/2021

Prílohy