Preskočiť na obsah

Spoločenské organizácie

Naša obec Prietržka sa radí do malých obcí čo do počtu obyvateľov, avšak čo sa týka spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia našich občanom sme obec, ktorú môžeme zaradiť do kategórie – veľké obce. O tomto svedčí fakt, že v súčasnej dobe tu pôsobí päť spoločenských organizácií a jeden spevácky zbor, ktorí sa aktívne podieľajú na spoločenskom, kultúrnom a športovom živote občanov v obci Prietržka. Medzi tieto spoločenské organizácie patria:

Jednota dôchodcov Prietržka

Únia žien Prietržka

Vinohradnícky spolok Prietržka

Dobrovoľný hasičský zbor Prietržka

Športový klub Prietržka

Spevácky zbor „Mužáci“

GYM Prietržka