Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Prietržka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluvy o prevode výpočtovej techniky DEUS

ID: ZLP-VT-2021-0486 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

29.12.2022

Začiatok účinnosti 7.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Zmluva o dielo COLAS Slovakia, a.s. – cyklotrasa

ID: 9/2022 – COLAS Slovakia

415 121,51 €

29.12.2022

Začiatok účinnosti 27.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.12.2022

Suma s DPH 415 121,51 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ COLAS Slovakia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Dodávateľ - IČO 31651402

Prílohy

Zmluva o poskyt nutí služieb stavebného dozoru – cyklotrasa

ID: 8/2022 – CESTNÉ STAVBY SK

15 300,00 €

29.12.2022

Začiatok účinnosti 27.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.12.2022

Suma s DPH 15 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 1475, 017 07 Považská Bystrica

Dodávateľ - IČO 52133176

Prílohy

Dodatok zmluvy č. 10 – VEPOS-Skalica a.s.

ID: 10/2022 – VEPOS - SKALICA s.r.o.

28.11.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ VEPOS - SKALICA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rybničná 1, 909 01 Skalica

Dodávateľ - IČO 34121633

Prílohy

Kúpna zmluva Ing. Turečková vs. Obec Prietržka

ID: 15 – Ing. Turečková Lenka

98,00 €

14.11.2022

Začiatok účinnosti 11.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.11.2022

Suma s DPH 98,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ Ing. Turečková Lenka

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva SPP

ID: Pr-341/22 – Slovenský plynárenský priemysel

9.11.2022

Začiatok účinnosti 8.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Kúpna zmluva – Konečná vs. Obec Prietržka

ID: 5-A-6/2022 – Konečná Patrícia

15 284,40 €

12.10.2022

Začiatok účinnosti 12.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH 15 284,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ Konečná Patrícia

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskynutí poradenských služieb

ID: 0392022 – EUFC SK

10 800,00 €

4.10.2022

Začiatok účinnosti 30.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.9.2022

Suma s DPH 10 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ EUFC SK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 47256125

Prílohy

Zmluva o menežmente verejného obstarávania

ID: 22081610 – MP Profit PB

3 750,00 €

17.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.8.2022

Suma s DPH 3 750,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ MP Profit PB, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ - IČO 50068849

Prílohy

Zmluva Energie 2

ID: 1112627 – Energie2

17.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ Energie2, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 46113177

Prílohy

Zmluva BVS

ID: 30/2022 – Bratislavská vodárenská spoločnosť

17.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35850370

Prílohy

Zmluva s obcou Vrádište

ID: 6 – Obec Vrádište

100,00 €

16.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.8.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ Obec Vrádište

Dodávateľ - Sídlo Vrádište 136, 908 49 Vrádište

Dodávateľ - IČO 00310131

Prílohy