Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Prietržka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva – DPO SR

ID: Obec Prietržka – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00 €

4.5.2022

Začiatok účinnosti 4.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zmluva o pripojení – vinohradnícky domček

ID: Obec Prietržka – SPP

169,00 €

2.5.2022

Začiatok účinnosti 29.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.4.2022

Suma s DPH 169,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ SPP, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44A, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Zmluva o pripojení

ID: Obec Prietržka – SPP

169,00 €

2.5.2022

Začiatok účinnosti 29.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.4.2022

Suma s DPH 169,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ SPP,a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44A, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 25815256

Prílohy

Dodatok zmluvy – Komenský

ID: Základná škola – Komensky s.r.o.

27.4.2022

Začiatok účinnosti 27.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ Komensky s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Park mládeže 1, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 43908977

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 4.3.2021

Alphabet partner s.r.o.

70,00 €

31.3.2022

Začiatok účinnosti 31.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 70,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Zmluva – T-com

25.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o účte

22.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Municipálny úver – Univerzál – zmluva o úvere

22.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu – Energie2, a.s.

17.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu – IBV Od Kaple Po Jarok

21.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo – rekonštrukcia vinohradníckeho domčeka – ostatné práce

29.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Prietržka

Objednávateľ - Sídlo Prietržka č.57, 908 49 Prietržka

Objednávateľ - IČO 00309877

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy