Preskočiť na obsah

Vinárstvo

Pestovanie vínnej révy v našom chotári má veľmi starú tradíciu. Hrozno sa pestovalo už pred rokom 1763. Prvé správy o vinohradníctve sú práve z tohto roku. V tomto čase odkupovali grófi od mesta Skalice omšové víno na faru do Jura pri Bratislave. Zachovala sa správa o odkúpení 16 okovov vína zo skalického chotára pod prietržskou horou Bližiny, čiže terajších „Bližín“ v našom chotári. Súčasne s budovaním vinohradov sa budovali aj uskladňovacie priestory tzv. „sklepy. Najprv to boli iba diery vykopané do brehu a vypaľované, aby zemina po celom sklepe stvrdla a nezosúvala sa a aby bolo v sklepe sucho. Takmer súčasne si zámožnejší ľudia budovali kamenné sklepy. Boli to stavby s polkruhovitou klembou, 6 – 12 m dlhé, 3 – 5 m široké a do 2,5 m vysoké. Kameň na budovanie sklepov sa lámal a privážal z blízkeho Hája a aj z vinohradov.

Proti vykradnutiu boli sklepy zabezpečené mohutnými dubovými dverami so silnými zámkami. Súčasne so sklepmi sa začali budovať aj búdy. Pokryté boli slamou alebo rákosom. Konštrukcia búd bola veľmi jednoduchá. Steny boli stavané z kameňa alebo nepálených tehál. Búdy chránili súčasne aj sklepy od prenikania vody. V búdach boli natrvalo zabudované mohutné drevené lisy – preše. Víno bolo uskladnené v sklepoch v dubových sudoch. Na hnojenie vinohradu sa používal výlučne maštaľný hnoj. Tento sa roznášal na „grefty“ v putňách alebo nosidlách. Obrábanie bolo ručné. Kto chcel dopestovať peknú úrodu hrozna, musel ešte vyplieť zbytočné výhonky a zálistky. Vo vinohrade nesmelo byť ani trávičky, preto sa okopávanie prevádzalo 3 – 4 krát za rok. Obrané hrozno sa nosilo v putňách. Toto sa muselo „podrúzgať“, teda rozmelniť. Rozmelnenie sa prevádzalo dreveným kyjakom, vylisovanie vína zasa na drevených lisoch. Vyprešovaný burčiak sa nalieval nálevkou do sudov. Víno sa uskladňovalo v sudoch na drevených podvaloch zvaných „kantlére“. Systém obrábania vinohradov u nás zostal až do roku 1966 nezmenený. Ľudia do kúskov vinohradov nemohli použiť mechanizáciu. Zmenili sa iba niektoré potreby pre dorábanie vína. Moderná doba vytlačila staré drevené preše a nahradila ich liatinovými alebo zabetónovanými prešmi. Sudy s vínom boli umiestnené v sklepe. Víno sa zo suda ťahalo „koštúrom“, na stôl sa podávalo v kameninových džbánoch a pilo sa so sklenených pohárikov.


V súčasnosti je obec členom občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie.