Vyhlásenie OVS na prenájom pozemku v lokalite HÁJE vinohrady v k.ú. Prietržka na obnovu starého vinohradu

Zverejnené
28. apríla 2021
Kategória

Schválené obecným uastupiteľstvom dňa 7.4.2021

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Uznesenie č. 2-B-4/2021

Prílohy