Preskočiť na obsah

Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2023/2024

Zverejnené 14.4.2023.

Dátum a Čas
03. máj 2023 12:00 – 17:00
Miesto
ZŠ s MŠ

Základná škola s matreskou školou Prietržka (ďalej len ,,MŠ“) oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na školský rok 2023/2024 sa uskutoční 3. mája 2023 osobne, bez účasti detí. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ od 24. apríla 2023, alebo si ju môžete stiahnuť na webovej stránke obce: www.prietrzka.sk

Miesto: Materská škola, Prietržka 92

Čas: od 12:00 do 17:00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je možné podať aj po tomto termíne od 04. mája do 31. mája 2023 poštou alebo e-mailom.

Zvoľte si jednu z možností doručenia žiadosti:

  • vyplnenú žiadosť oskenujte a zašlite od 4. mája do 31. mája 2023 na email MŠ: ms.prietrzka@gmail.com, spätne vám bude zaslaný e-mail o doručení žiadosti
  • vyplnenú žiadosť pošlite na adresu: ZŠ s MŠ, Prietržka 92, 908 49 Prietržka

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná. Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi!

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka ZŠ s MŠ do 30. júna 2023. Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia vyzdvihnú osobne vo vopred dohodnutom termíne.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ

Do MŠ sa prednostne prijímajú deti, ktoré  dovŕšia 5 rokov do 31. augusta 2023 a deti s odloženou školskou dochádzkou, ktoré majú trvalý pobyt v obci Prietržka a Trnovec.

Ďalej sa na predprimárne vzdelávanie prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2023 vek 3 – 5 rokov
  • súrodenci detí, ktoré navštevujú MŠ
  • VÝNIMOČNE sa môžu prijať deti, ktoré sú mladšie ako 3 roky (žiadosti budú individuálne posudzované)

V prípade zvýšeného záujmu bude rozhodovať o prijatí dieťaťa poradie v akom boli žiadosti podané!

________________________________________________________________________________

Základná škola s materskou školou, Prietržka 92, 908 49 Kontakt: zástupkyňa ZŠ s MŠ Dominika Jurčová, ms.prietrzka@gmail.com