Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2022

Zverejnené
17. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
15. mája 2023 − 29. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2023

Prílohy