Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva 29.9.2021 o 18.00 h

Zverejnené
21. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2021 − 30. septembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy