Návrh VZN 3_2022-o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 6. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2022

Prílohy