Návrh VZN 2.2022-o výške poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 6. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy