Preskočiť na obsah

NÁVRH – VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 3/2023 o o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady