Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené
14. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júna 2021