Preskočiť na obsah

Nová cyklotrasa v Prietržke.

Zverejnené 28.7.2022.

Kategória

Milí priatelia, spoluobčania,

väčšina z vás vie, že už od môjho nástupu na úrad starostu, t.j. od roku 2015 sa snažím vybaviť cyklotrasu, ktorá by spojila našu obec Prietržka s okolitými obcami Popudinské Močidľany, Trnovec a Vrádište a zároveň sa napojila na mestá Holíč a Skalicu a tým zabezpečiť bezpečnú cestu pre nemotorových účastníkov. Cesta k úspešnému koncu bola síce dlhá, ale nakoniec sa to podarilo.

Včera prišlo Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku z EU z programu cezhraničnej spolupráce Intereg V SK-CZ. Z dôvodu alokácie finančných prostriedkov v tomto programe zo strany českého partnera obce Dolní Bojanovice sa v tejto prvej fáze vybuduje cyklotrasa len na území katastra obce Prietržka, ale pevne verím, že v budúcom roku, kedy má vyjsť nová výzva, bude táto cyklotrasa dokončená v celosti. V súčasnosti sa naša obec spojí s obcou Popudinské Močidľany a s obcou Vrádište po Mlyn u Juráčkov a čo je dôležité, že to bude mimo hlavnej komunikácie.

V súčasnosti prebieha VO na zhotoviteľa stavby. Celá stavba by mala byť zrealizovaná do 07/2023.

Je to ďalší úspech nás všetkých a súčasná cyklotrasa vo vinohradoch bude obohatená o ďalší veľký úsek cyklotrasy a naši nemotoroví účastníci, hlavne deti, budú môcť bezpečne prejsť do okolitých obcí. Zároveň sa naša obec Prietržka stáva opäť dostupnejšou pre návštevníkov zo širokého okolia ako aj z okolia z druhej strany Moravy.

Ďakujem Vám všetkým za podporu a trpezlivosť.

Prajem všetkým pekný zvyšok dňa a veľa zdravia.

Váš starosta.