Preskočiť na obsah

Spoznaj históriu vinárstva a vinohradníctva v pohraničnom regióne Záhoria a Podluží

Zverejnené 20.8.2021.

Kategória

                           Informácie o malom projekte

Názov malého projektu:

Spoznaj históriu vinárstva a vinohradníctva v pohraničnom regióne Záhoria a Podluží

Stručný opis, ciele a výsledky malého projektu:

Predmetom projektu je rekonštrukcia vinohradníckeho domu (na vinárskej cyklotrase – v k.ú. Prietržka vo vinohradníckej osade), ktorý bude slúžiť na účely vinárskej turistiky ako technické zázemie. Súčasťou projektu je spoločná propagácia, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o jedinečnom kultúrnom dedičstve prihraničného regiónu (vinárskej tradícii – Záhoria a Podluží). V rámci  propagácie budú vytvorené Roll Up bannery s tematikou kultúrneho dedičstva regiónu (historické pivnice na Záhorí – SR a Podluží – vinné pivnice Nechory v ČR) a taktiež spoločná brožúra o vinárskej turistike v oboch regiónoch. Cieľom projektu je posilniť, prípadne znovu oživiť kultúrne a spoločenské väzby medzi Slovenskom a Českou republikou, a to najmä formou skvalitnenia podmienok pre vinársku turistiku a cykloturistiku v pohraničnom regióne.

Konečný užívateľ: Obec Prietržka (SR)

Hlavný cezhraničný partner: Obec Prušánky (ČR)

Program spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých projektov

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Špecifický ciel: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód malého projektu: SK/FMP/6c/06/036

Termín realizácie malého projektu: 01. 08. 2021 – 31. 07. 2022

Celkové výdavky malého projektu: 31 215,77 €

Príspevok z Európskej únie (Európskeho fondu regionálneho rozvoja): 26 533,40 € (85 %)

Príspevok zo štátneho rozpočtu SR:                                                         3 121,57 € (10 %)

Finančná spoluúčasť obce Prietržka:                                                        1 560,80 €  (5 %)