Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Kategória

Obec Prietržka

za rok 2018 opäť vyhodnotená ako

Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Zverejnené 15. marca 2021.
Upravené 16. marca 2021.