Preskočiť na obsah

Úcta k starším 2019

Zverejnené 20.10.2019.

Dňa 20.10.2019 sa v našej obci konalo slávnostné posedenie ku príležitosti mesiaca „Úcty k starším“. Našim seniorom sa na úvod prihovoril starosta obce Peter Flamík, ktorý prízvukoval, že toto posedenie je prejavom našej úcty a vďaky seniorom a zaželal všetkým seniorom pevné zdravie. Po úvodonom príhovore starostu obce sa predstavili krásnym vystúpením naši najmenší – deti z materskej školy  a zo základnej školy v Prietržke. O program sa taktiež postarali naši Mužáci. Prekvapením programu bolo spevácke vystúpenie Veroniky Vlkovej, žiačky základnej školy v Prietržke spoločne s pani Annou Rajčákovou, ktorá vystúpenie spestrila hrou na heligónke. Po krásnom programe starosta obce spoločne so svojím zástupcom osobne zagratulovali všetkým, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného jubilea a odovzdali im malý darček. 

Touto cestou starosta obce ďakuje všetkým tým, ktorí sa podieľali, či už programom alebo organizáciou, na krásnom popoludňajšom slávnostnom posedení, venovanom našim seniorom.