Úcta k starším 2019

Dňa 20.10.2019 sa v našej obci konalo slávnostné posedenie ku príležitosti mesiaca „Úcty k starším“. Našim seniorom sa na úvod prihovoril starosta obce Peter Flamík, ktorý prízvukoval, že toto posedenie je prejavom našej úcty a vďaky seniorom a zaželal všetkým seniorom pevné zdravie. Po úvodonom príhovore starostu obce sa predstavili krásnym vystúpením naši najmenší – deti z materskej školy  a zo základnej školy v Prietržke. O program sa taktiež postarali naši Mužáci. Prekvapením programu bolo spevácke vystúpenie Veroniky Vlkovej, žiačky základnej školy v Prietržke spoločne s pani Annou Rajčákovou, ktorá vystúpenie spestrila hrou na heligónke. Po krásnom programe starosta obce spoločne so svojím zástupcom osobne zagratulovali všetkým, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného jubilea a odovzdali im malý darček. 

Touto cestou starosta obce ďakuje všetkým tým, ktorí sa podieľali, či už programom alebo organizáciou, na krásnom popoludňajšom slávnostnom posedení, venovanom našim seniorom.

Zverejnené 20. októbra 2019.
Upravené 16. marca 2021.