Rozvoj siete prihraničných cyklotrás spájajúcich obce Záhoráckeho regiónu a regiónu Podluží – informácia o projekte

Zverejnené 28. novembra 2022.
Upravené 16. decembra 2022.