Preskočiť na obsah

Povinnosť daňovníkov (vlastníkov nehnuteľnosti) na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2024.

Zverejnené 3.1.2024.

Milí priatelia, spoluobčania.

Obec Prietržka ako správca miestnych daní upozorňuje daňovníkov, že v zmysle zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinný do 31. januára 2024 podať na obecnom úrade v Prietržke daňové priznanie k dani z nehnuteľností každý vlastník, u ktorého nastali zmeny rozhodujúce na vyrúbenie dane:

-vlastník, ktorý nadobudol, v roku 2023 do vlastníctva pozemok, stavbu alebo byt, prípadne ten, ktorý pozemok, stavbu alebo byt v roku 2023 predal alebo daroval

-vlastník, ktorému bolo vydané v roku 2023 stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o odstránení stavby

-vlastníci, držitelia ZŤP, ktorí si môžu uplatniť 50% úľavu na dani doložením dokladov o vlastníctve na OcÚ do 31.01.2024

-podať priznanie k dani za psa je povinný majiteľ, ktorý nadobudol psa v roku 2023 a ten je starší ako 6 mesiacov.

Tlačivá daňového priznania si môžete stiahnuť na stránke: www.finance.gov.sk, prípadne vám tieto budú vytlačené priamo v kancelárii obecného úradu.

Ďakujeme za pochopenie.

Pekný zvyšok dňa a veľa zdravia.

Váš starosta.