Preskočiť na obsah

Oznam BVS – odpočty vodomerov 12.1.2024

Zverejnené 11.1.2024.

V mene Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Vás chcem požiadať o súčinnosť pri realizácii

odpočtov vodomerov v obci Prietržka a to najmä oznamom pre odberateľov:

„Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 12. januára 2024 začnú prebiehať

v obci Prietržka odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania.

Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným

preukazom odpočtára vodomerov.

V prípade, Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a vodomer máte založený alebo

inak neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo

Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke.“

Ďakujem za spoluprácu.