Koledovanie „Dobrá novina“ 2019

Na druhý sviatok vianočný 27.12.2019 sa už tradične v našej obci zišli deti a mládež pod vedením pani Dany Juráčkovej, aby koledovali „Dobrú novinu“ po domácnostiach v našej obci Prietržka. Výťažok z koledovania bol zaslaný do chudobou zmietaných afrických krajín. Pri koledovaní Dobrej noviny sa v našej obci vyzbieralo celkom 1330,-€. Za tieto finančné dary patrí všetkým, ktorí prispeli, srdečné a úprimné Ďakujem. 

Zverejnené 27. decembra 2019.
Upravené 3. marca 2021.