Fašiangové slávnosti v Prietržke 2019

V dňoch 1.3. až 3.3.2019 sa v našej obci konali fašiangové slávnosti. Tieto začali v piatok 1.3. už tradičnou zabijačkou a ochutnávkou zabijačkových špecialít. V sobotu 2.3. o 20.00 h pokračovali slávnosti fašiangovou zábavou, kde o pol noci si prítržskí šohaji pripravili program s pochovávaním basy. Vyvrcholením celého podujatia bol tradičný fašiangový sprievod po dedine, ktorý sa konal v nedeľu popoludní. Veselá chasa spolu so speváckym zborom „Mužáci“, za doprovodu rôznych maškar prišli pred dom starostu obce, aby požiadali o veselicu po dedine, za čo mu zaspievali peknú pesničku. Starosta obce veselicu povolil a spoločne s manželkou všetkých fašiangárov pohostil tradičnými šiškami, fankami, klobásou, bielym a červeným vínkom a domácou slivovicou. Potom sa fašiangový sprievod odobral do dediny, aby všetkým oznámil koniec veselia a pred začiatok pôstneho obdobia sa takto ešte spoločne zabavili. Nálada bola vynikajúca.

Starosta obce ďakuje všetkým tým, ktorí prispeli opäť ku krásnej fašiangovej atmosfére, ktorá trvala tri dni.

Zverejnené 1. marca 2019.
Upravené 16. marca 2021.