Preskočiť na obsah

Deň Matiek v Prietržke.

Zverejnené 16.5.2023.

Kategória

Druhá májová nedeľa je nedeľa, ktorá patrí všetkým maminkám, babkám a prababkám. Inak tomu nebolo ani u nás v Prietržke. Pre všetky maminky, babky a prababky starosta obce spolu s poslancami a učiteľkami Základnej školy s Materskou školou pripravil slávnostné posedenie. Na úvod sa všetkým maminkám, babkám a prababkám prihovoril starosta obce, ktorý im poďakoval za ich opateru, obetavosť, lásku a trpezlivosť a poprial im veľa zdravia, šťastia a lásky od svojich detí.

Potom už prišli na rad so svojím programom naši najmenší. Najskôr sa predstavili deti z Materskej školy, ktoré si, ako vždy, pripravili s pani učiteľkami krásny program. Po nich prišli na rad deti zo Základne školy, ktorých program bol taktiež krásny. Deti za svoj program boli ocenené búrlivým potleskom. Každé dieťa po programe prinieslo svojej maminke darček, ktorý pre ňu sami vyrobili.

Na záver vystúpili už tradične Mužáci z Prietržky so svojimi pesničkami.

Žiadny kvet nevystihuje krásu maminky viac než červená ruža. Preto starosta obce cez deti podaroval každej maminke, babke a prababke červenú ružu.

Na záver ešte jeden citát, ktorý najviac vystihuje slovo MAMA.

„Slovo MAMA nepotrebuje prídavné meno. Slovo MAMA znamená milá, krásna, obetavá, starostlivá, trpezlivá a láskavá.“