Preskočiť na obsah

2016

VÍTAME  MEDZI  NAMI

Peter Šlahor – 06.03.2016

Natália Vašiová – 16.10.2016

Vladimír Žúrek – 18.10.2016

 Veronika Duffková – 09.11.2016

 Ema Kadlíčková – 17.12.2016

Rodičom GRATULUJEME a detičkám prajeme veľa zdravia.

SĽÚBILI  SI  VERNOSŤ

Jozef Hlavina a Andrea Lacatošová – 30.01.2016

Greňa a Sára Pochylá – 14.05.2016

Matúš Pajor a Michala Zelenková – 15.12.2016

 Novomanželom GRATULUJEME a prajeme veľa lásky a vzájomného porozumenia.

 OPUSTILI  NÁS

František Kaňa – 28.02.2016 – vo veku 75 rokov

 Mária Bellayová – 14.05.2016 – vo veku 61 rokov

Bohumír Hlaváč – 02.07.2016 – vo veku 56 rokov

Venujeme tichú spomienku.