Preskočiť na obsah

2015

Rok 2015 bol v Prietržke plný akcií a rôznych podujatí, ktoré organizovali ako obec, tak aj záujmové organizácie z obce. Občania obce sa taktiež zúčastnili na rôznych brigádach poriadaných obcou. Z prehľadu je možné vidieť, že organizácie obce sú naozaj veľmi aktívne a pričiňujú sa o to, aby život v našej obci bol naozaj rozmanitý a nie nudný. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o podujatia v roku 2015 a verím, že rok 2016 nebude v ničom zaostávať. Priebeh väčšiny akcií si môžete pozrieť vo Fotogalérii.

Prehľad akcií:

JANUÁR:

10.1. – Turnaj v Mariáši – Športový klub Prietržka

17.1. – Maškarný ples – Únia žien Prietržka 

24.1. – IV. Reprezentačný ples – Športový klub Prietržka

FEBRUÁR :

1.2. – Detský maškarný ples – ZŠ s MŠ Prietržka

14. a 15.2. – Fašiangové slávnosti – Hasiči Prietržka

MAREC :

6.3. – Noc s Andersenom – Obec Prietržka

21.3. – Výstava vína spojená s ochutnávkou – Vinohradnícky spolok Prietržka

APRÍL :

brigáda v kultúrnom dome

30.4. – Stavanie Mája – Obec Prietržka

MÁJ :

10.5. – Deň matiek – Obec Prietržka

15.5. – Brigáda na multifunkčnom ihrisku – Športový klub Prietržka

16.5. – Futbalový turnaj – Bellay boys Prietržka

31.5. – Sviatok sv. Urbana spojené so sv. omšou vo vinohradoch 

JÚN :

13.6. – Rozprávkový pochod so Šípkovou Ruženkou cez vinohrady – Obec Prietržka

JÚL :

4.7. – Memoriál Vladimíra Hatalu IV. ročník – Šporotvý klub Prietržka

AUGUST :

8.8. – Turnaj ŠK Prietržka IV.ročník – Športový klub Prietržka

22.8. – IV. Olympiáda pre deti – Športový klub Prietržka

29.8. – Hodová zábava – Vinohradnícky spolok Prietržka

30.8. – Vysvätenie obnoveného kostola arcibiskupom S.Zvolenským

JÚN – AUGUST :

brigády občanov obce na kostole

SEPTEMBER :

5.9. – Súťaž vo varení gulášu II. ročník – pohostinstvo CaD Erik Šebesta

OKTÓBER :

22.10. – Šarkaniáda – MŠ Prietržka

25.10. – Úcta k starším – Obec Prietržka

NOVEMBER :

21.11. – Svätenie mladých vín – Vinohradnícky spolok Prietržka

DECEMBER :

6.12. – Popoludnie s Mikulášom – Obec Prietržka

17.12. – Vianočná besiedka – MŠ Prietržka

26.12. – Koledovanie – Obec Prietržka

27.12. – Jasličková slávnosť – Obec Prietržka

27.12. – Stolnotenisový turnaj – Športový klub Prietržka

31.12. – Silvestrovská zábava spojená s ohňostrojom – Športový klub Prietržka + Obec Prietržka