Zápis do materskej školy v Prietržke na šk. rok 2022/2023

Dátum a Čas
10. máj 2022 07:00 – 12. máj 2022 16:00
Miesto
ZŠ s MŠ

Zápis do materskej školy na šk. rok 2022/2023

ZŠ s MŠ Prietržka oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch od 10. mája do 12. mája 2022. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ od 2. mája 2022, alebo si ju môžete stiahnuť na našej webovej stránke: www.msprietrzka.sk

Zvoľte si jednu z možností doručenia žiadosti:

  • vyplnenú žiadosť osobne odovzdajte v MŠ od 10. mája do 12. mája 2022 v čase od 12.30 hod. do 16.30 hod.
  • vyplnenú žiadosť oskenujte a zašlite od 10. mája do 12. mája 2022 na email MŠ: ms.prietrzka@gmail.com, spätne vám bude zaslaný e-mail o doručení žiadosti

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka ZŠ s MŠ do 15. júna 2022.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ

Do MŠ sa prednostne prijímajú deti, ktoré  dovŕšia 5 rokov do 31. augusta 2022 a deti s odloženou školskou dochádzkou, ktoré majú trvalý pobyt v obci Prietržka a Trnovec.

Ďalej sa na predprimárne vzdelávanie prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2022 vek 3 – 5 rokov s trvalým pobytom v obci Prietržka a Trnovec
  • súrodenci detí, ktoré navštevujú MŠ
  • VÝNIMOČNE sa môžu prijať deti, ktoré sú mladšie ako 3 roky (žiadosti budú individuálne posudzované)

V prípade zvýšeného záujmu bude rozhodovať o prijatí dieťaťa poradie v akom boli žiadosti podané!

________________________________________________________________________________

Základná škola s materskou školou, Prietržka 92, 908 49

Kontakt: zástupkyňa ZŠ s MŠ Dominika Jurčová, ms.prietrzka@gmail.com, 034/668 31 06

Zverejnené 8. apríla 2022.
Bez úpravy .