Mobilné očkovanie v obci Prietržka.

Dátum a Čas
Nešpecifikované
Miesto
Obec Prietržka
Kategória

Milí priatelia, spoluobčania.

Obec Prietržka v spolupráci s VUC Trnava vykoná mobilné očkovanie v obci Prietržka vakcínou spoločnosti Pfizer.

Zaočkovať sa môžu všetci občania, ktorí do dnešného dňa neboli zaočkovaní žiadnou vakcínou a zároveň všetci tí, ktorí sú vo veku 60 rokov a viac. Ak niekto s občanov uvedenej vekovej kategórie potrebuje doprovod, tak v tomto prípade je možné zaočkovať aj osobu vykonávajúcu doprovod aj v prípade, že je mladšia ako 60 rokov.

Očkovanie bude prebiehať v kultúrnom dome. V prípade imobilných občanov príde mobilná jednotka priamo do domácnosti takéhoto občana.Všetci občania, ktorí spadajú do uvedenej kategórie sa môžu prísť nahlásiť do kancelárie obecného úradu najneskôr do stredy, t.j. do 12.05.2021 do 17.00 h. Po tomto termíne bude v spolupráci s VUC Trnava určený termín očkovania, ktorý vám bude včas oznámený.

Prajem vám pekný zvyšok dňa a veľa zdravia.

Váš starosta.

Zverejnené 10. mája 2021.
Bez úpravy .