Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Prietržka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu – Energie2, a.s.

17.1.2022

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu – IBV Od Kaple Po Jarok

21.12.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o dielo – rekonštrukcia vinohradníckeho domčeka

29.11.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner