Zasadanie obecného zastupiteľstva 31.05.2023

Zverejnené
26. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
26. mája 2023 − 31. mája 2023
Kategória

Materiál k obecnému zastupiteľstvu je k nahliadnutiu v sekcii – „materiál k obecnému zastupiteľstvu“

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 4/2023

Prílohy