Zasadanie obecného zastupiteľstva 22.6.2022 o 18.00 h

Zverejnené
16. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. júna 2022 − 22. júna 2022
Kategória

Obec Prietržka touto cestou pozýva na riadne zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 22.6.2022, t.j. v stredu o 18.00 h v zasadačke obecného úradu.

Program a materiál si môžete pozrieť v prílohách tohto bloku.

Mgr. Peter Flamík

starosta obce

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Obec Prietržka

Prílohy