VZN č. 4-2015 o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Prietržka

Zverejnené
31. júla 2015
Kategória

Detaily

Prílohy