VZN č. 3-2016 – ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Prietržka – zmeny a dodatky č.1

Zverejnené
30. sep 2016
Kategória

Detaily

Prílohy