VZN č. 2-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. dec 2020
Kategória

Detaily

Prílohy