VZN č. 2-2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Prietržka

Zverejnené
31. marca 2015
Kategória

Detaily

Prílohy