VZN č. 1-2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. jan 2019
Kategória

Detaily

Prílohy