VZN č. 1-2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach jeho úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prietržka

Zverejnené
30. apríla 2016
Kategória

Detaily

Prílohy