VZN č.1-2015 – o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade na území obce Prietržka

Zverejnené
28. februára 2015
Kategória

Detaily

Prílohy