VZN 16-2008 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka základnej školy

Zverejnené
28. februára 2015
Kategória

Detaily

Prílohy