Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Zverejnené
10. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2022 − 25. novembra 2022
Kategória

Prílohy