Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti – vyhlásenie II. a III. stupňa meteorologických výstrah

Zverejnené
17. marca 2021
Kategória

Prílohy