Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zverejnené
10. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2023 − 30. marca 2023
Kategória

Všetky potrebné dokumenty k danému zámeru si môžete pozrieť na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytna-zona-siroke-padelky-ii

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2023

Prílohy