Dodatok k VZN č. 5-2011 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. decembra 2015
Kategória

Detaily

Prílohy