1. riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
24. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. februára 2023 − 1. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2023

Prílohy