Odkupovanie súkromných pozemko

Milí priatelia, spoluobčania.

Včera sa mi dostal do rúk list, v ktorom bratislavská spoločnosť žiada o odkup pozemkov, ktoré sú v spoločnom vlastníctve mňa s manželkou. Keďže ten list je adresovaný na moju a manželkinu osobu, dovolím si ho tu aj zverejniť.

Touto cestou vás chcem všetkých upozorniť nad takýmito kupcami. V liste sa uvádzajú všetky pozemky, ktoré sú vedené na liste vlastníctva ako orná pôda, pričom takéto spoločnosti vôbec nepozerajú na to, kde sa tieto pozemky nachádzajú. A ľahko sa môže stať, že vidinou zisku väčšieho obnosu peňazí si ľudia predajú aj svoje záhrady tak, ako sa stalo v jednej nemenovanej obci a potom mali veľké problémy.

Z uvedeného dôvodu vás preto žiadam, skôr než budete chcieť zareagovať na takýto, prípadne podobný list, preverte si, kde vôbec tieto pozemky máte. Všetko veľmi ľahko zistíte cez internet na stránkach skgeodesy.sk, prípadne mi môžete zavolať a ja vám to zistím. No aj v tom prípade, aj keď viem, že nemôžem nikomu hovoriť komu máte svoj pozemok predať, buďte veľmi ostražitý a ak sa už rozhodnete svoje pozemky predať, predávajte ich našim domácim poľnohospodárom. Cena, za ktorú táto a podobné spoločnosti odkupujú pozemky je porovnateľná s cenou, za ktorú vám ju vykúpia aj naši poľnohospodári.

Pevne verím, že týmto mojím upozornením predídeme rôznym komplikáciám a problémom pri predaji vašich, našich pozemkov.

Prajem vám všetkým pekný zvyšok dňa a veľa zdravia.

Váš starosta.

Zverejnené 11. augusta 2022.
Bez úpravy .