Preskočiť na obsah

Nové zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku.

Zverejnené 13.1.2021.

Milí priatelia, spoluobčania.Obecný úrad Prietržka oznamuje, že v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vytvorilanové zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku.Z tohto dôvodu prosíme všetkých občanov, ktorí majú v prenájme pohrebné miesta, aby prišli na Obecný úrad podpísať nové zmluvy, po prípade si telefonicky dohodli termín v kancelárii Obecného úradu na tel. č. 034/6682284.Ďakujeme za pochopenie.Pekný zvyšok dňa.