Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Prietržka.

Povinnosť daňovníkov (vlastníkov nehnuteľnosti) na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2022.

Milí priatelia, spoluobčania. Obec Prietržka ako správca miestnych daní upozorňuje daňovníkov, že v zmysle zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinný do 31. januára 2022 podať na obecnom úrade v Prietržke daňové priznanie k dani z nehnuteľností každý vlastník, u ktorého nastali zmeny… Čítať viac

Deň červených makov.

Takto sme si dnes uctili pamiatku všetkých padlých občanov v obci Prietržka počas 1. a 2. svetovej vojny pri príležitosti Dňa červených makov. Som veľmi rád, že prišli naše deti zo škôlky a školy. Naše deti sú náš poklad. No poklad máme aj v našej histórii a je potrebné ho odovzdávať budúcim generáciám, aby vedeli,… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Vianočný koncert 2019

Bodkou za krásnymi vianočnými sviatkami v našej obci Prietržka bol Vianočný koncert dňa 29.12.2019 v kostole sv. Rozálie, ktorý si pre všetkých pripravili „MUŽÁCI“ z Prietržky a spevácky zbor pri kostole sv. Rozálie v Prietržke. Na úvod sa všetkým prítomným prihovoril náš pan kaplan, ktorí všetkých privítal a po tomto sa prihovoril aj starosta obce,… Čítať viac

Stolnotenisový turnaj 2019

Počas vianočných sviatkov si pre všetkých milovníkov športu, konkrétne stolného tenisu, pripravil Športový klub Prietržka už IX. ročník stolnotenisového turnaju. Turnaju sa zúčastnilo celkom 16 súťažiacich. Po tvrdom a urputnom súboji sa na prvých troch miestach umiestnili: 3.miesto – Róbert Adamy 2.miesto – Marek Jurčo 1.miesto – Pavel Klein ml. Pre všetkých súťažiacich bolo pripravené… Čítať viac

Jasličková slávnosť 2019

Dňa 26.12.2019 sa už tradične v našom kostole sv. Rozálie konala Jasličková slávnosť, ktorú si pre všetkých veriacich pripravili deti z obce Prietržka. Vo svojom vystúpení predstavili krásny príbeh o narodení Ježiška. Krásny príbeh bol poprepletaný krásnymi pesničkami, ktoré spieval spevácky zbor pri kostole sv. Rozálie v Prietržke. Na záver sa nám predstavila Veronika Vlková… Čítať viac

Nové zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku.

Milí priatelia, spoluobčania.Obecný úrad Prietržka oznamuje, že v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vytvorilanové zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku.Z tohto dôvodu prosíme všetkých občanov, ktorí majú v prenájme pohrebné miesta, aby prišli na Obecný úrad podpísať nové… Čítať viac

Koledovanie „Dobrá novina“ 2019

Na druhý sviatok vianočný 27.12.2019 sa už tradične v našej obci zišli deti a mládež pod vedením pani Dany Juráčkovej, aby koledovali „Dobrú novinu“ po domácnostiach v našej obci Prietržka. Výťažok z koledovania bol zaslaný do chudobou zmietaných afrických krajín. Pri koledovaní Dobrej noviny sa v našej obci vyzbieralo celkom 1330,-€. Za tieto finančné dary… Čítať viac

Večer so svätým Mikulášom 2019

Dňa 6.12.2019 sa konalo v našej obci podujatie s názvom „Večer so svätým Mikulášom“. Na úvod sa nám predstavil divadelný krúžok z Duboviec so svojím krásnym divadelným predstavením „O dvanástich mesiačikoch“. Po predstavení sa všetky deti s rodičmi a starými rodičmi presunuli pred obecný úrad a netrpezlivo čakali, či aj tento rok príde svätý Mikuláš.… Čítať viac